Meer informatie over de goedkoopste bestelautoverzekering

Alle bezitters van een bestelauto dienen deze bestelauto verplicht te verzekeren tegen mogelijke ongevallen. Op deze manier is dankzij de bestelautoverzekering de schade die u bij een ander aanricht altijd verzekerd. Het hangt echter van het soort bestelautoverzekering af, of uw schade al dan niet zal worden vergoed. In Nederland zijn er drie soorten bestelautoverzekeringen die ook voor een Honda auto geldig zijn:

WA bestelautoverzekering 

Vanuit de wet bent u verplicht uw bestelauto te verzekeren met minimaal een WA bestelautoverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat wanneer u schade maakt bij iemand anders dat deze door de WA verzekeraar wordt vergoed. De  WA bestelautoverzekering is de goedkoopste manier om uw bestelauto te verzekeren. Als u dus een WA bestelautoverzekering heeft en u maakt schade bij iemand anders hoeft u zich geen zorgen te maken of deze schade wel betaald wordt.

WA bestelautoverzekering met beperkte casco

Bij deze dekking bent u naast de verplichte dekking ook verzekerd voor bijvoorbeeld brand,diefstal en schade door bijvoorbeeld storm. U dient er altijd goed rekening mee te houden dat schade veroorzaakt door uzelf aan uw eigen bestelauto niet gedekt is bij deze verzekering voor uw bestelauto. Deze dekking is een duurdere variant dan alleen een WA verzekering. Wij willen u er wel op wijzen altijd goed de polisvoorwaarden door te nemen van de betreffende verzekeraar.

All risk bestelautoverzekering met volledig casco 

Naast de verplichte dekking bent u via deze verzekering het meest uitgebreid verzekerd met uw bestelauto. Naast de dekkingsomschrijvingen bij de WA + beperkte casco bent u met uw bestelauto nu nog ook nog eens verzekerd voor schade aan uw eigen bestelauto veroorzaakt door uzelf. U dient er wel rekening mee te houden dan dit de duurste verzekering is voor uw bestelauto. Wij willen u ook hier wijzen op het feit dat er een verschil in de polisvoorwaarden kan zijn per verzekeraar. U kunt ten allen tijde de polisvoorwaarden raadplegen via onze website in onze berekeningssoftware. Let altijd goed op de polisvoorwaarden voor de exacte dekking van uw verzekering!

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering die geen schade vergoed, maar een vooraf bepaalde uitkering doet indien iemand ten gevolge van een ongeval komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt als gevolg van een ongeval. De ongevallenverzekering kent een aantal varianten. Zo is er een ongevallenverzekering voor inzittenden (van een auto), een ongevallenverzekering voor bijrijders (achterop een motor), een persoonlijke ongevallenverzekering en een gezinsongevallenverzekering. Bij de eerste twee varianten geldt de dekking uitsluitend bij een ongeval met auto of motor. De laatste twee gelden voor alle ongevallen, dus ook als je bijvoorbeeld van de trap valt.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *