Auto-import naar Nederland stijgt

De Nederlandse automarkt is te verdelen in 3 onderdelen:

  • Verkoop
  • Export
  • Parallelimport

Verkoop van nieuwe auto’s

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland fluctueert. Op een termijn van 10 of 15 jaar zijn er schommelingen, maar is er geen duidelijke stijging of daling te herkennen. 

Auto export

De export van auto’s in Nederland kende een stijging in de periode van 2010 tot en met 2012. Sinds 2013 daalt het aantal geëxporteerde auto’s weer. Het aantal lag in 2017 nog wel hoger dan voor de genoemde stijging.

Parallelimport

Er is een nog duidelijkere trend te herkennen bij de parallelimport van auto’s in Nederland. Sinds 2012 zit er een constant stijgende lijn in de Nederlandse auto-import. In 2017 was het aantal geïmporteerde auto’s meer dan verdubbeld ten opzichte van 2013.

Oorzaken van meer Auto-import

De belangrijkste beweegreden voor het groeien van de import is de lagere prijs. Een auto laten importeren uit Duitsland door een externe partij kan vaak makkelijk uit vanwege de prijsverschillen voor dezelfde auto tussen Nederland en Duitsland.

Daarnaast is de professionalisering van de parallelimport een belangrijke impuls voor de groei. Er zijn meer Nederlandse aanbieders voor het importeren van auto’s. Daarnaast zijn ze concurrerender geworden met de verkoop van auto’s. Grote Nederlandse platformen als Autoweek en ANWB besteden uitgebreid aandacht aan auto-import. Tot slot zijn er websites en mobiele apps die inspelen op het makkelijker maken van het importeren van een auto. Voorbeelden van mobiele apps gericht op de auto-import zijn Mywebcar en Mobile.de.

Naast Mobile.de zijn er nog meer Duitse ondernemingen die zich meer hebben ingesteld op de Nederlandse afzetmarkt. Voorbeelden van bekende Duitse ondernemingen die actief zijn op de Nederlandse markt zijn Das Import en AutoScout 24

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *